Hjem

Naturmedisinsk Muskelterapeut og kraniosakralterapi

Muskel og Kraniosakralterapi hører innunder Naturmedisin.

Naturmedisin ser på sykdommer og symptomer som måten et individ kommuniserer på når noe er galt eller noe er ute av balanse. Sammenhenger og årsak må finnes og forsøkes fjernet for at symptomene skal bedres og oppnå bedre helse.

Ulike behandlingsteknikker kombineres og tilrettelegges spesifikt etter den enkelte klients behov.

Kostholdveileder tms

Hos mange kan kosten være en medvirkende årsak til at plagene vedvarer og man ikke kommer i mål med behandlinger. For å lettere finne utav dette, kan man ta matintoleransetest eller legge om kosten selv. 


Hvem kan ha nytte av behandlingene?

Alle, helt fra nyfødte og eldre. Gjennom hele livet kan det oppstå ubalanser og skjevheter i kroppen. Disse ubalansene/skjevhetene forplanter seg til resten av kroppen og skjelettet. Kroppen vår liker ikke ubalanser, så da kompenserer den gjerne med noe annet slik at ubalansen kan bli enda verre.

Disse ubalansene/skjevhetene kan oppstå under fødsel, ved fall/slag mot hodet, nakken eller kroppen, operasjoner og ben-brudd. Stress er en medvirkende årsak til å skape ubalanser og skjevheter pga stramme muskler.

Når du kommer til behandling må du først redegjør for dine problemer, deretter blir du undersøkt litt - med klærne på.

I behandlingen kan du se at du ofte blir behandlet ett annet sted enn der du har vondtene. Dette fordi skjevheten/ubalansen kan komme fra ett annet sted på kroppen.

Det viktigste en muskel-kraniosakralterapeut gjør er å rette opp ubalanser i kroppen og sørge for sirkulasjon av væsker.


En behandlingstime varer 45- 60 min.


              BRUKES VED:

 • Rygg, skulder- og nakkeplager
 • Vonde, stive eller ømme muskler og ledd i føtter, armer, nakke, hodet, skuldre, rygg, hofter osv.
 • Allergiplager
 • Kjevespenninger
 • Belastningsskader
 • Fordøyelsesplager
 • Nedsatt immunforsvar
 • Hormonelle problemer
 • Svimmelhet
 • Lock-foot
 • Atlas-korrigering
 • Matintoleransetest